ANBI

 

ANBI-status voor SchuldHulpMaatje Wageningen

SchuldHulpMaatje Wageningen heeft een ANBI-status. Het doel is om mensen die het overzicht op hun inkomsten en uitgaven kwijt zijn of dreigen te verliezen te helpen de administratie weer op orde te brengen. Hiervoor zet SchuldHulpMaatje geschoolde en gecertificeerde vrijwilligers in. Dat kan zijn in een preventief traject, maar ook tijdens en na een traject in de schuldsanering.  Het gaat erom de zelfredzaamheid van de hulpvragers te vergroten. Daarnaast beoogt de stichting om de integrale schuldhulpverlening in Wageningen te bevorderen. Giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

Voor uitgebreide informatie, zie: ANBI STATUS    (klik op de link voor meer informatie)

KvK nummer: 61309133
Fiscaalnummer: 8542.92.548
Giften zijn welkom op IBAN NL69 TRIO 0197 9712 37
t.n.v. SchuldHulpMaatje Wageningen.

Verslagen

Financiële verantwoording 2022

Jaarverslag 2021

Financiële verantwoording 2021

Jaarverslag 2020

Financiële verantwoording 2020

Jaarverslag 2019

Financiële verantwoording 2019

Jaarverslag 2018